Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Opdrachtbevestiging

Door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging en akkoord te gaan met de levering en installatie van het door u gekozen zonnepanelensysteem, verklaart u zich akkoord met onze producten, diensten en werkwijze. U bent op de hoogte van onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag. Huisvergroenen behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren.

2. Betaling met eigen middelen

Indien u ervoor heeft gekozen om met eigen middelen te betalen, dient het volledige factuurbedrag binnen 24 uur na oplevering op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij niet-nakoming van deze afspraak behoudt Huisvergroenen zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen, tot een maximum van 2% van het factuurbedrag.

3. Betaling via financiering

Indien u ervoor heeft gekozen om de installatie aan te schaffen via financiering, heeft u het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren indien de financiering wordt afgewezen door de geldverstrekker, zonder beschikbaarheid van een alternatieve oplossing.

3.1 Afwijzing

Indien de financiering wordt afgewezen door de geldverstrekker, heeft u het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren, tenzij er een alternatieve oplossing beschikbaar is.

3.2 Staking van de regeling

Indien een provincie of gemeente onvoldoende budget heeft om de regeling toe te kennen of als de regeling wordt opgeschort, zal Huisvergroenen proberen een alternatieve regeling aan te vragen of wordt u op een wachtlijst geplaatst. Afwijzing als gevolg van onvoldoende budget of opschorting van de regeling wordt niet beschouwd als een afwijzing. In dit geval zijn er geen ontbindende voorwaarden van toepassing.

4. Wijzigingen in de opdracht

Huisvergroenen behoudt zich het recht voor om de overeenkomst aan te passen indien deze na beoordeling door de technisch adviseur niet passend of uitvoerbaar blijkt te zijn. In een dergelijk geval zal de klant hierover worden geïnformeerd. Bij aanpassingen van meer dan 20% van het oorspronkelijke aantal geoffreerde panelen zal dit in overleg met de klant worden aangepast.

5. Technische opname

Voorafgaand aan elke installatie plant Huisvergroenen een technische schouw op locatie of op afstand. De technisch adviseur of schouwer beoordeelt en inventariseert het project en bepaalt wat technisch haalbaar is.

6. Eventueel opgenomen stelposten

Eventueel in de opdracht opgenomen stelposten worden alleen in rekening gebracht indien noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Indien deze stelposten niet nodig zijn of niet worden gebruikt, zullen ze worden afgetrokken van de eindfactuur of worden teruggestort op uw rekening.

7. Ontbinding van de overeenkomst

Bij het aangaan van de koopovereenkomst gaat u een definitieve overeenkomst aan. Indien u wilt afzien van de koop, worden er kosten in rekening gebracht, met een minimum van €500,- (excl. btw) en maximaal het factuurbedrag. Indien u zelf de financiering intrekt, worden deze kosten met een minimum van €500,- (excl. btw) en maximaal het factuurbedrag in rekening gebracht.

8. Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening, verzoeken wij u om een e-mail te sturen met een duidelijke beschrijving van uw klacht naar: info@huisvergroenen.nl. In uw e-mail vermeldt u uw naam, adres en telefoonnummer, zodat we contact met u kunnen opnemen. We horen uiteraard ook graag van u als u tevreden bent.

9. Verwerking van uw opdracht

Uw opdracht wordt verwerkt door een van onze medewerkers, en u ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Het kan ook zijn dat u na de installatie wordt gebeld voor een klanttevredenheidsonderzoek. Door verder te gaan, verklaart u bekend te zijn met en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Huisvergroenen.